Projectmanagement

U wilt uw praktijk met zorg inrichten, uw praktijkprocessen nauwkeurig documenteren en een gemotiveerd, betrokken team om dit allemaal te kunnen realiseren en te behouden in de toekomst. De kwaliteit van uw interne praktijkvoering is immers onlosmakelijk verbonden aan de kwaliteit van de zorg die u aanbiedt.

Onder begeleiding van PuHRe doorloopt u een verbeteringstraject om uw beoogde doelstellingen binnen afzienbare tijd te realiseren, waarbij de inspanningen van u en uw team sterk gereduceerd worden. U ben op die manier in staat in korte tijd een professionaliseringsslag te maken. Het begeleiden bij het opstellen van protocollen kan ook onderdeel uitmaken van het project. Protocollen helpen u namelijk kritisch te kijken naar de werkwijzen en processen binnen uw praktijk.