Voorlichting

Een goede voorlichting over de huidige en gewenste situatie, het vervolgtraject en de rol van de verschillende medewerkers is essentieel voor de betrokkenheid van uw medewerkers en de continuïteit van uw praktijk. Een adviseur woont het werkoverleg bij of verzorgt een teamtraining waarbij prioriteiten scherp gesteld worden, weerstand weggenomen wordt en sturing gegeven wordt aan het project.